💡 Công suất: 236,52 kWp

🧰 Tấm pin: AE Solar
🧰 Inverter: Sungrow

📡Ngày vận hành: tháng 10 - 2019.