💡 Công suất: 999,9 kWp

🧰Tấm pin: AE – Đức
🧰Inverter: SMA – Đức

🔰Chủ đầu tư: Công ty TNHH Năng Lượng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thanh Hương.

📡Ngày vận hành: 28/12/2020