💡 Công suất: 6 MWp (giai đoạn 1)

⚙️Tổng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ MTS
🔨Đơn vị lắp đặt thiết bị điện: Công ty TNHH TM Ngân Long

📡Ngày vận hành: 31/12/2020