💡 Công suất: 998 kWp  

🧰 Tấm pin: AE – Đức
🧰 Inverter: Kaco – Đức

📡Ngày vận hành: tháng 12 - 2020