💡 Công suất: 1000 kWp

🧰 Tấm pin: GCL – Trung Quốc
🧰 Inverter: Sungrow – Trung Quốc

📡Ngày vận hành: 31/12/2020