💡 Công suất: 999 kWp

🧰 Tấm pin: AE – Đức
🧰 Inverter: SMA– Đức

📡Ngày vận hành: tháng 12 - 2020